Tauler d'anuncis

Document Expedient Procediment Categoria Descripció Data de Publicació
Edicte aprovació bases i convocatòria ampliació borsa treball aux.adm. - Exp.núm.922/2017 922/2017 Planificació i Ordenació de Personal Ocupació pública Aprovació de les bases i de la convocatòria per a l'ampliació de la borsa de treball per a auxiliars administratius/ives 09/11/2017
Edicte aprovació bases i convocatòria constitució borsa treball aux.adm. Turisme - Exp.núm.921/2017 921/2017 Planificació i Ordenació de Personal Ocupació pública Aprovació de les bases i de la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball per a auxiliars administratius/ives de Turisme 09/11/2017
Edicte aprovació definitiva projecte adaptació planta baixa ca la Pruna - Exp.núm.671/2017 671/2017 Actuació Urbanística Urbanisme Aprovació definitiva del projecte d'adaptació de la planta baixa de ca la Pruna 09/11/2017
Edicte exposició pública projecte actuació específica en SNU - Exp.núm.710/2017 710/2017 Llicència Urbanística Urbanisme Exposició pública del projecte d’obres per a la modificació de la façana sud-oest de l’edifici principal de la finca del Mas Floris situada al polígon 8/parcel·la 93 de rústega, d’aquest terme municipal 20/10/2017
Edicte aprovació definitiva modificació plantilla de personal laboral - Exp.núm.639/2017 639/2017 Modificación de Plantilla de Personal Edictes Aprovació definitiva de la modificació del règim de dedicació de la plaça de coordinador/a d'esports 05/10/2017
Edicte contractació personal laboral temporal - Exp.núm.870/2017 870/2017 Contractació personal laboral temporal Ocupació pública Contractació de personal laboral temporal (auxiliar administratiu/iva) 04/10/2017
Edicte nomenament personal funcionari interí - Exp.núm.858/17 858/2017 Selecció de Personal Interí Ocupació pública Nomenament de personal funcionari interí (agent Policia Local) 04/10/2017
Edicte aprovació preus públics - Exp.núm.727/2017 727/2017 Alta en Servei Públic Pressupost Aprovació de preus públics per a la realització de cursos i tallers 27/09/2017