Tauler d'anuncis

Document Expedient Procediment Categoria Descripció Data de Publicació
Edicte nomenament personal funcionari interí - Exp.núm.694/17 694/2017 Selecció de Personal Interí Ocupació pública Nomenament de personal funcionari interí (auxiliar administratiu/iva) 19/09/2017
Edicte exposició pública conveni urbanístic planejament Impals, SL - Exp.núm.414/2017 414/2017 Aprovació de Conveni urbanístic de planejament Urbanisme Aprovació del conveni urbanístic de planejament entre l'Ajuntament de Pals i la mercantil Impals, SL 15/09/2017
Edicte exposició pública conveni urbanístic planejament Pere Ramos Oliu - Exp.núm.413/2017 413/2017 Aprovació de Conveni urbanístic de planejament Urbanisme Aprovació del conveni urbanístic de planejament entre l'Ajuntament de Pals i el senyor Pere Ramos Oliu 15/09/2017
Edicte nomenament funcionari interí - Exp.núm.784/2017 784/2017 Selecció de Personal Interí Ocupació pública Nomenament de personal funcionari interí (agent Policia Local) 15/09/2017
Edicte aprovació inicial projecte adaptació planta baixa ca la Pruna - Exp.núm.671/2017 671/2017 Actuació Urbanística Urbanisme Aprovació inicial del projecte d’adaptació de la planta baixa de ca la Pruna 05/09/2017
Edicte aprovació bases subvencions municipals - Exp.núm.632/2017 632/2017 Concessió de subvenció per concurrència competitiva Ajudes i Subvencions Aprovació de les bases reguladores de les subvencions en matèria de proves esportives, entitats esportives i atencions culturals, anualitat 2017 15/08/2017
Edicte convocatòria licitació obres canvi sentit circulació carrers Enginyer Algarra i dels Horts - Exp.núm.713/2017 713/2017 Procediment de Contractació Edictes Aprovació de la convocatòria de la licitació de les obres de canvi de sentit de circulació dels carrers Enginyer Algarra i dels Horts de Pals 15/08/2017
Edicte aprovació preus públics - Exp.núm.700/2017 700/2017 Organització i inscripció en activitats / cursos Pressupost Aprovació dels preus públics per a la venda del llibre "Petita Història de Pals" 14/08/2017
Edicte formalització gestió escola bressol municipal - Exp.núm.296/2017 296/2017 Contracte de Gestió de Serveis Públics mitjançant la Modalitat de Concessió, per Procediment Obert, Oferta Econòmicament més Avantatjosa, Diversos Criteris d'Adjudicació Edictes Formalització de la gestió, mitjançant la modalitat de la concessió, del servei públic de l'escola bressol municipal de Pals 14/08/2017
Edicte nomenament personal funcionari interí - Exp.núm.716/17 716/2017 Selecció de Personal Interí Ocupació pública Nomenament de personal funcionari interí (auxiliar administratiu/iva) 09/08/2017