Tauler d'anuncis

Document Expedient Procediment Categoria Descripció Data de Publicació
Edicte nomenament personal funcionari interí - Exp.núm.694/17 694/2017 Selecció de Personal Interí Ocupació pública Nomenament de personal funcionari interí (auxiliar administratiu/iva) 19/09/2017
Edicte nomenament funcionari interí - Exp.núm.784/2017 784/2017 Selecció de Personal Interí Ocupació pública Nomenament de personal funcionari interí (agent Policia Local) 15/09/2017
Edicte nomenament personal funcionari interí - Exp.núm.716/17 716/2017 Selecció de Personal Interí Ocupació pública Nomenament de personal funcionari interí (auxiliar administratiu/iva) 09/08/2017