Tauler d'anuncis

Document Expedient Procediment Categoria Descripció Data de Publicació
Edicte aprovació bases i convocatòria ampliació borsa treball aux.adm. - Exp.núm.922/2017 922/2017 Planificació i Ordenació de Personal Ocupació pública Aprovació de les bases i de la convocatòria per a l'ampliació de la borsa de treball per a auxiliars administratius/ives 09/11/2017
Edicte aprovació bases i convocatòria constitució borsa treball aux.adm. Turisme - Exp.núm.921/2017 921/2017 Planificació i Ordenació de Personal Ocupació pública Aprovació de les bases i de la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball per a auxiliars administratius/ives de Turisme 09/11/2017
Edicte contractació personal laboral temporal - Exp.núm.870/2017 870/2017 Contractació personal laboral temporal Ocupació pública Contractació de personal laboral temporal (auxiliar administratiu/iva) 04/10/2017
Edicte nomenament personal funcionari interí - Exp.núm.858/17 858/2017 Selecció de Personal Interí Ocupació pública Nomenament de personal funcionari interí (agent Policia Local) 04/10/2017